Investigacion
Prospectiva
Proyectos
Formacion

Universidades Católicas y de Historia

Instituciones:
Loyola Marymount University (LMU)
Newman University
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII)
Université Saint Joseph de Beyrouth (USJ)
Université Saint Esprit de Kaslik (USEK)
Tilburg University
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Iberoamericana (IBERO)
Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)
Pontificia Università Gregoriana (PUG)
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Gabriela Mistral (UGM)