Investigacion
Prospectiva
Proyectos
Formacion

Polonia

Instituciones:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (KUL)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII)
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego (UKSW)