Investigacion
Prospectiva
Responsabilidad Social de las Universidades
Formacion Continua

Polonia

Instituciones:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (KUL)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII)
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego (UKSW)